Casus, dierenarts te Dordrecht

Casus, dierenarts te Dordrecht

Deze week de zaak van een dierenarts uit Dordrecht die een zaak ter incasso aanbood.

De dierenarts kreeg een rekening niet betaald die hij aan een boer had gestuurd voor de behandeling van een schaap.

De dierenarts kreeg midden in de nacht een telefoontje van een bevriende agent die dienst had. Bij de politie was een melding binnengekomen van een bloedend schaap dat in de polder bij Dordrecht langs de weg liep. De politie trof het schaap inderdaad aan, en rond de nek bloedde het.

De agenten wisten niet van wie het schaap was, noch waar het vandaan kwam. Met de dierenambulance werd het schaap naar de uit het bed gebelde dierenarts gebracht. Via het oormerk kon de eigenaar worden achterhaald, maar de telefoon werd door hem niet opgenomen. De arts moest na onderzoek helaas vaststellen dat het schaap niet te redden was en uit zijn lijden moest worden verlost door het in te laten slapen.

Een paar dagen later zond de arts de rekening van EUR 350,00. (Nachttarief, euthanasie, afvoeren kadaver).

De boer reageerde met de mededeling dat hij het schaap al een paar dagen kwijt was, dat hij blij was dat hij nu wist waar het schaap gebleven was, en dat hij de rekening niet zou betalen omdat hij de dierenarts geen opdracht gaf voor de werkzaamheden. Als de arts betaling wilde moest hij de rekening maar naar de politie sturen; die hadden het schaap immers naar de arts gestuurd. Voorts geeft de boer aan dat hij niet snapt dat de dierenarts het schaap niet gewoon dood heeft laten gaan, en hij niet gebeld is om het kadaver te halen. Dan had de euthanasie niet plaatsgevonden en had hij het kadaver zelf afgevoerd.

Casus Incassobureau Hovenier Breda

Casus Incassobureau Hovenier Breda

Deze week is de casus geschreven aan de hand van een dossier dat Incassobureau Betalis door een hovenier uit Breda ter incasso aangeboden kreeg.

Je bent hovenier en hebt een schitterende tuin aangelegd en deze naar tevredenheid aan je klant opgeleverd. Je stuurt de factuur met een betaaltermijn van 8 dagen. Na 21 dagen stuur je een herinnering en na 36 dagen een aanmaning. De factuur wordt daarna voor de helft betaald, maar dat valt je niet direct op. Na 60 dagen valt het je wel op en bel je waarom slechts de helft werd betaald. Je hoort dat het gazon niet goed zou zijn (verdort) en de hegplanten voor de helft dood.Moet de opdrachtgever de resterende helft aan de hovenier betalen?

Wat is een incassobureau en wat doet het?

Wat is een incassobureau en wat doet het?

Een organisatie die zich bezig houdt met het incasseren van openstaande facturen en/of andere vorderingen ten behoeve van opdrachtgevers.

Maar wat is nu een goede keuze? Naar welk incassobureau moet je toe als je een vordering hebt? Er is zoveel aanbod. En overal kleine lettertjes.

Het incassobureau dat in 2015 én 2016 zowel op kwaliteit, als op prijs, als op transparantie hoog scoorde is het in Rotterdam gevestigde, maar landelijk opererende incassobureau Betalis. De kwaliteit wordt gewaarborgd door de jarenlange ervaring van de medewerkers en juristen, terwijl de prijs veelal wordt gerelateerd aan het resultaat dat behaald wordt. En geen kleine lettertjes: met onlangs een nieuwe dienst: een unieke keuze-optie voor opdrachtgevers, te weten het deels of volledig uitsluiten van de kostenrisico’s, kunnen opdrachtgevers zelf bepalen wat hun maximale risico is. Dus ook als de zaak naar de deurwaarder en de rechtbank moet!

De diensten die incassobureau Betalis uitvoert zijn:

  • Debiteurenbeheer: deze dienst bestaat uit het opvolgen van de factuur met sms, herinneringen, e-mails, telefoontjes, debiteurenbezoeken, aanmaningen, het treffen van regelingen, het toezien op de nakoming van de regeling enz. In deze fase zijn er veelal geen kosten voor de debiteuren verbonden aan de dienstverlening. Dit behoort immers tot de werkzaamheden die normaal gesproken door de opdrachtgever zelf worden gedaan. Daarom zijn er wél kosten voor de opdrachtgever verbonden ; die hoeft er immers niet naar om te kijken dat zijn debiteuren worden opgevolgd, en kan zich dan dus concentreren op zijn core-business. Het verdienmodel van het incassobureau is heel divers als het gaat om debiteurenbeheer. We zien in de markt afspraken op basis van resultaat (een vast percentage van de omzet), maar bijvoorbeeld ook prijsafspraken per factuur, of per handeling. Incassobureau Betalis laat het aan de klant op welke basis zij het tarief voor debiteurenbeheer ingericht wenst te zien.
  • Belacties: eigenlijk is dit een uitgeklede vorm van debiteurenbeheer; de opdrachtgever levert de lijst van openstaande posten aan, en het incassobureau belt de debiteuren op uit naam van de opdrachtgever; de debiteur heeft dan dus niet door dat ze eigenlijk gebeld worden door een incassobureau, die feitelijk gewoon dat werk uit handen neemt voor haar opdrachtgever. Op de bellijst maakt de medewerker per telefoontje een aantekening van de inhoud van het gesprek. De ingevulde lijst gaat retour naar de opdrachtgever. Deze werkzaamheden vinden nagenoeg altijd plaats op basis van een tarief per telefoontje of per uur. Incassobureau Betalis rekent voor deze diensten een bedrag op uurbasis.
  • Huisbezoeken: sommige opdrachtgevers vinden het belangrijk dat hun klanten/debiteuren persoonlijk benaderd worden. Dat zien we vaak terug bij opdrachtgevers met periodiek hogere terugkerende vorderingen. Een goed voorbeeld daarvan zijn woningbouwverenigingen. Iedere maand moet de huur immers worden voldaan. Mist een klant twee maanden de huurbetaling dan ontstaat er al snel een achterstand die samen met de lopende verplichtingen niet snel in te halen valt. En omdat procederen en huisuitzettingen veel geld en menselijk leed kosten, proberen ze al in een vroeg stadium met de wanbetalende huurder in contact te treden zodat de oorzaak van het probleem snel boven water komt en de woningbouwvereniging oplossingen kan bieden die passen bij de situatie van de betreffende huurder. Betalis maakt voor het maken van deze bezoeken gebruik van gerechtsdeurwaarders; zij beheersen de kunst om debiteuren op een juiste toon te woord te staan en om de debiteur te bewegen tot het inzicht dat de woningbouwvereniging hen juist wil helpen. Deze diensten verleent Betalis op basis van een uurtarief.
  • Stickers: voor het MKB en de ZZp-ers is het leveren van stickers die ze op de laatste aanmaningen kunnen plakken een uitkomst. Door het plakken van een sticker met het logo van het incassobureau met bijvoorbeeld de tekst :” bij niet tijdige betaling wordt de factuur ter incasso in handen gesteld van ……” bereikt de ondernemer dat zijn debiteur beseft dat er al vreemde ogen meekijken. En vreemde ogen dwingen, met als gevolg dat het toevoegen van een (al dan niet digitale) sticker in veel gevallen al tot gevolg heeft dat de vordering voldaan wordt. Bij Betalis kan de sticker gratis worden gedownload.
  • Profitletters: Een profit-letter is een aanmaning aan de debiteur waarin de debiteur nog in staat wordt gesteld om kosten te voorkomen door hem nog een termijn te gunnen waarbinnen de openstaande factuur/vordering kan worden betaald. Dat kan een brief van de opdrachtgever zelf zijn, maar ook een op briefpapier van het incassobureau. Kiest hij voor deze laatste optie dan is het voordeel voor de klant dat hij een relatief klein bedrag kwijt is voor het verzenden van de brief, terwijl het effect dan hoog te noemen is. Net als bij de sticker is het een duidelijk signaal dat er vreemde ogen meekijken. Wanneer dan bovendien een termijn gegeven wordt om alsnog te betalen zonder kosten, dan geeft dat uiteraard een prikkel om daaraan gevolg te geven. Bij Betalis kunt u via de website zelf een profitletter opstellen en verzenden…. Gratis, als u voor die optie kiest. Of tegen een vergoeding van € 2,50 als u voor de aanmaning op papier van Betalis kiest. U kunt zelfs een gerechtsdeurwaarder langs sturen met een sommatie-exploot; dat kost dan € 65,00. Als de debiteur vervolgens betaalt, raakt u, noch uw debiteur incassokosten of resultaatsvergoeding verschuldigd.
  • Incasso: als alle pogingen die hiervoor werden opgesomd niet hebben geleid tot een resultaat dan blijft er weinig anders over dan dat het incassobureau met de vordering aan de slag gaat. Het incassobureau stuurt dan aanmaningen naar de debiteur verhoogd met de wettelijke incassokosten en de verschuldigde rente. Getracht wordt om de debiteur zo snel mogelijk te laten betalen, tegen zo laag mogelijke kostenrisico’s.

Een doorgewinterde debiteur zal na ontvangst van de dagvaarding vaak alsnog eieren voor zijn geld kiezen en voor de zitting tot betaling overgaan. Betalis maakt dus het verschil doordat zij doorgaat waar andere incassobureau veel te lang doorgaan met aanmanen en herinneren en bellen, enz. Een keer proberen: stuur nu uw eerste incassozaak naar Betalis.