Skip to content

Calamiteitenfonds / SGR

Betalis is partner van het calamiteitenfonds en draagt zorg voor de opvolging van de eigen bijdrages. 

Informatie Repatriëring

Bron: | 03-09-2020

In het voorjaar is invulling gegeven aan de uitvoering van het convenant Bijzondere Bijstand Buitenland. Nederlandse en buitenlandse reizigers die een beroep deden op de ‘Bijzondere Bijstand Buitenland’ (hierna “BBB”), betalen een eigen bijdrage van respectievelijk € 300 per persoon (binnen-Europa) en € 900 (buiten-Europa).

Het innen van de eigen bijdrage gebeurt in samenwerking met Financieel dienstverlener Betalis B.V. Heeft u vragen over de eigen bijdrage dan kunt u deze stellen per email eigenbijdrage@betalis.nl of per telefoon 076-8 200 201. Zij streven ernaar om uw vraag binnen 3 werkdagen te beantwoorden.

 

Veel gestelde vragen over het voldoen van de eigen bijdrage:

 
De eigen bijdrage is nog niet afgeschreven van mijn bankrekening, klopt dit?

Bij de aanmelding voor BBB was vermeld dat de betaling van de eigen bijdrage door middel van een incasso zal plaatsvinden. Om verschillende redenen kan de eigen bijdrage niet middels automatische afschrijving worden geïncasseerd, reden waarom de reiziger een betaalverzoek ontvangt via Betalis Financiële Diensten.

Van wie ontvang ik het verzoek voor betalen eigen bijdrage?

U ontvangt een e-mail vanuit eigenbijdrage@betalis.nl. Is uw e-mailadres niet bij ons bekend, maar wel uw adresgegevens, dan ontvangt u een betaalverzoek per post.

 

Ik heb nog geen bericht ontvangen voor het betalen van de eigen bijdrage, met wie kan ik contact opnemen?

Stuur een email naar info@calamiteitenfonds.nl. Vermeld in de e-mail uw naam, een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent, de datum van retourvlucht en vanwaar u bent gevlogen. Wij streven ernaar om binnen 3 werkdagen te reageren op uw email.

 

Ik heb een betaalverzoek ontvangen maar de betaallink in de e-mail werkt niet.

Waarschijnlijk gebruikt u een betaallink die is vervallen. Controleer of u een nieuwe e-mail van Betalis heeft ontvangen, in deze e-mail is een nieuwe betaallink opgenomen. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan per email contact op met Betalis. Het email adres is: eigenbijdrage@betalis.nl.

U kunt er ook voor kiezen om de eigen bijdrage handmatig over te maken naar IBAN NL96 RABO 0116909129 (BIC RABONL2U) ten name van Betalis B.V. (KvK 24461436) onder vermelding van het repatriëringsnummer en het documentnummer.

 

Ik kan het bedrag van de eigen bijdrage niet in 1 keer voldoen, kan ik een betaalregeling afsluiten?

Ja dat kan. Stuur een email naar eigenbijdrage@betalis.nl met een betaalvoorstel. Betalis zal, indien akkoord, een betaalplan per e-mail bevestigen.

Onze merkwaarden

Hier staan wij voor

Authenthiek​

wij zijn en blijven onszelf, doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.​

Betrouwbaar

wij gaan zorgvuldig om met de informatie die wij toevertrouwd krijgen.

No-nonsense

wij blijven nuchter en handelen oprecht.​

Vooruitstrevend

wij zijn en blijven onszelf, doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.​

Betalis en de maatschappij

Wat vinden we belangrijk?

De voornaamste reden dat u ons kent, is omdat wij u een rekening sturen voor zorg die u heeft gehad. Voor u niet het leukste moment in de week, voor ons een belangrijk contactmoment met u. We willen dit daarom zo aangenaam mogelijk maken. Een van de manieren waarop wij dat doen, is door sociaal verantwoord te incasseren. Organisaties die dit keurmerk (SVI) voeren zijn zich bewust van hun sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit betekent dat we er alles aan doen om kosten voor u te beperken en om onnodige kosten te voorkomen.