Skip to content

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Betaalt een klant uw factuur niet? En is uw klant een consument? Dan moet u hem nog één schriftelijke aanmaning sturen voordat u incassokosten in rekening mag brengen: de 14-dagen-herinneringsbrief. Dit geldt wanneer een klant de overeengekomen betalingstermijn heeft laten verstrijken.

Het is belangrijk dat de 14-dagen-herinneringsbrief voldoet aan de nieuwe richtlijnen voor aanmaningen:

  • Geef de klant na ontvangst van de brief of mail 14 dagen om alsnog kosteloos te betalen.
  • Vermeld welk bedrag aan incassokosten u in rekening brengt als de klant niet binnen de termijn betaalt.
  • Vordert u minder dan de maximale incassovergoeding volgens de Wet Incassokosten (WIK)? Vermeld de wettelijk toegestane maximum incassokosten dan toch altijd wel in de 14 dagen brief.
  • Schakelt u een derde in om de vordering voor u te innen en bent u niet btw-plichtig? Geef dan in de brief aan dat u de btw niet kunt verrekenen en de aanspraak daarom hebt verhoogd met een bedrag gelijk aan het btw-percentage van 21 %. Benoem het bedrag van deze separate verhoging ook uitdrukkelijk in de brief.

Als u een derde inschakelt om de vordering voor u te innen, dan moet deze derde btw bij u in rekening brengen over de diensten die de derde voor u uitvoert. Of u die btw mag vorderen van uw klant hangt er af van uw hoedanigheid : namelijk van een omstandigheid of u btw-plichtig bent of niet.

Wel btw-plichtig

Bent u een btw-plichtige ondernemer in de zin van artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968, dan kunt u de btw die derden aan u in rekening brengen verrekenen (lees: terugvorderen van de belastingdienst via de BTW aangifte) . U mag de over de wettelijke incassokosten verschuldigde BTW dan niet vorderen van uw debiteur. De btw is voor u immers te verrekenen en vormt voor u geen extra schadepost. Bent u BTW plichtig dan hoeven in de 14 dagen brief enkel de wettelijke incassokosten benoemd te worden. 

Niet btw-plichtig

Bent u geen ondernemer in de zin van artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968? Of heeft de vordering betrekking op een vrijgestelde prestatie als bedoeld in artikel 11 van die wet? Dan kunt u de btw niet verrekenen. In dat geval mag u aanspraak maken op vergoeding van de wettelijke  incassokosten én op een bedrag gelijk aan de btw die over dat bedrag aan de derde betaald moet gaan worden. De btw die de derde dan in rekening brengt is voor u niet te verrekenen en vormt voor u dan daarmee een extra kostenpost.

U moet uw klant dan wel laten weten dat u de btw niet kunt verrekenen en dat u daarom de aanspraak op wettelijke incassokosten verhoogt  een bedrag gelijk aan het btw-percentage.