VISIE

Dit is onze visie

Bedrijven of personen met wie u een overeenkomst sloot en aan wie u een rekening zond, hebben in 99,99% van de gevallen de intentie om uw rekening te voldoen. In de meeste gevallen gaat het goed, maar situaties kunnen echter veranderen waardoor het betalen van rekeningen niet meer lukt. Vroegtijdige signalering is hierbij heel belangrijk (debiteurenbeheer). Wanneer de situatie echter zover is dat u uw schuld wilt gaan innen dan is het belangrijk dat uw klant gemaakte afspraken nakomt. De juiste bewaking en expertise zijn hierbij dan heel belangrijk. 

De handelswijze en visie van Betalis kan in dit proces van het innen van de vorderingen een positieve bijdrage leveren. 

 • Kies ook voor belonen in plaats van straffen
  Met de werkwijze van Betalis kunt u ervoor kiezen om uw klant te belonen in plaats van te straffen met de (wettelijk) opeisbare incassokosten. Bij  het nakomen van afspraken worden incassokosten namelijk kwijtgescholden in plaats van geïnd. 

 • Er veel minder dossiers naar de deurwaarder gaan
  Onze handelswijze zorgt ervoor dat tot wel 95 % minder dossiers overgedragen worden naar de deurwaarder of het incassobureau. 

 • Regelingen treffen is kosten voorkomen
  Met het treffen van een regeling vermijd u veel bijkomende kosten. U en uw klant krijgen daardoor niet meer met incasso-, deurwaarders- en/of proceskosten te maken.

 • De klantrelatie wordt versterkt 
  De klantrelatie tussen opdrachtgever en debiteur wordt versterkt wanneer er naar oplossingen wordt gezocht en aangeboden.  Doordat u betaalbare en sympathieke oplossingen weet aan te reiken neemt de kans exponentieel toe dat uw klant de verantwoordelijkheid van een vordering erkent en aanvaard. Met het aanbieden en overeenkomen van een betalingsregeling blijft de relatie in stand en kunnen overeenkomsten worden voortgezet, nagekomen en weer nieuwe worden afgesloten.

 • Er faillissementen en problematische schulden worden voorkomen 
  Door een beleid te voeren op het voorkomen van kosten denken wij een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het voorkomen van faillissementen en problematische schulden. Hier voorkomen wij armoede die daaruit kan voortvloeien. 

Wij hebben de visie dat we met al het bovenstaande een positieve bijdrage leveren aan het voorkomen van kosten voor onze samenleving. Minder armoede =minder stress, = minder ontslagen, = minder ziekte, = minder echtscheidingen en alle maatschappelijke kosten die daaruit weer voortvloeien.

Betalis onderscheidt zich door

Uitnodigen in plaats van aanmanen

Vriendelijk en informerend in plaats van dreigend

Belonen in plaats van straffen

Meebewegen in plaats van tegenwerken

0
Klanttevredenheid
0
Debiteur tevredenheid
0 dzd
Facturen
0 mln.
Declaraties
0 +
Opdrachtgevers
0 +
Gebruikers